שימוש בקבצי עוגיות

 

מדיניות השימוש בעוגיות (קבצי Cookie)

עודכנו ביום: 7 לפברואר 2017

מסמך זה הינו בעל אופי משפטי, אם את/ה מתחת לגיל 18, ודא/י כי הוריך קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר ואישרו לך להשתמש באתר.הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה. אם יוחלט כי הוראה מכלל הוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב במבוטלת ונפרדת מתנאי שימוש אלו, ולא תביא לפסילתם ו/או אי אכיפתם. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין עת הדעת בנוגע לאמור בהם, כמו כן, אין לשנות תנאי שימוש אלו, בשום דרך שהיא, מלבד זו האמורה לכך בתנאי השימוש. עת הדעת תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה. כל ויתור מצידה של עת הדעת בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא תהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה עת הדעת את ויתורה כאמור.

מהם קבצי Cookie?

עת הדעת אוספת ומאחסנת מידע על המשתמשים באתר כמפורט להלן:מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש – בעת השימוש באתר ייתכן ו­­­­­­­­עת הדעת תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך באתר (לדוגמא, בעת מילוי טופס ליצירת קשר באתר). מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, כתובת, דרכי יצירת קשר לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, אותם תבחר להעביר לעת הדעת. מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר – כאשר נעשה שימוש באתר, עת הדעת אוספת באופן אוטומטי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש) מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, המדורים בהם גלשת, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם, תוכן שצפית בו באתר וכדומה) וכן מידע אודות המחשב ו/או כל מכשיר אחר שלך (טלפון נייד, טאבלט וכדומה) שבאמצעותו גלשת לאתר, כולל כתובת IP של המשתמש וכדומה. דרכי האיסוף של המידע כאמור כוללות, שימוש ביישומים הצוברים מידע (עוגיות – cookies). מדיניות השימוש בעוגיות (cookies) של עת הדעת זמינה לעיונך בקישור הבא:
Yadati-he.webflow.io/home/cookies

ידעתי.png

הרשמו לניוזלטר שלנו

קישורים אחרים

מנחם בגין 11, רמת גן

תפריט

האתר נבנה ע״י: ענת בילינסון

© 2020 כל הזכויות שמורות ל-״ידעתי״

  • Facebook